Període ibèric antic (550-450 aC)

A Catalunya es coneixen pocs poblats d'aquest període, entre ells els dos d'Ullastret (Puig de Sant Andreu i l'Illa d'en Reixac). Tot i que, amb freqüència, els poblats de l'ibèric antic es troben situats a la plana, comencen a establir-se en llocs elevats.

A l'Empordà, en aquest moment, es documenten les primeres cases de planta rectangular per influència colonial mediterrània, construïdes amb murs de pedra i tova. En el Puig de Sant Andreu s'erigeix la primera de les seves muralles (finals s. VI aC) i es comença a fer servir la necròpolis del Puig de Serra.

Pel que fa a l'artesanat, es comença a adoptar el torn ràpid en la fabricació de ceràmica, decorada sovint amb motius pintats. És l'anomenada ceràmica ibèrica pintada, que segueix els models del sudest de la península Ibèrica. També s'imita la ceràmica grisa fabricada a les colònies gregues focees del golf de Lleó, i es comença a desenvolupar la metal·lúrgia.

Període ibèric antic (550-450 aC)