Període ibèric tardà

A finals del període anterior, els ibers es van veure immersos en l'enfrontament entre cartaginesos i romans pel domini del Mediterrani central i occidental, donant lloc a les guerres púniques.

L'any 218 aC -2a Guerra Púnica-, els romans desembarquen a Empúries. A partir d'aquest moment comencen les transformacions en el sistema d'ocupació i explotació econòmica del territori. Comença el període de romanització, que no es farà efectiva fins al s. I aC. Els poblats ibèrics no s'abandonaran immediatament, però mica en mica s'aniran incorporant al nou model de vida romana.

A la zona empordanesa els canvis es produeixen amb rapidesa. Puig de Sant Andreu i l'Illa d'en Reixac van ser abandonats durant el primer quart del s. II aC, i sembla ser que es va produir per causes econòmiques. Tanmateix, les monedes trobades al jaciment, datades amb posterioritat, demostren que el lloc va ser freqüentat després del seu abandonament com a hàbitat, segurament per la pervivència de les activitats de culte als temples.

Període ibèric tardà