Període preibèric (650-550 aC)

És un període marcat pel pas d'una economia i un ambient cultural propis de l'edat de bronze final, a una economia i societat característiques de l'edat de ferro. L'home abandona l'hàbitat de les coves i s'agrupa en poblats preurbans, a l'aire lliure. L'assentament típic d'aquest moment és el poblat de cabanes de planta circular construïdes amb fusta, branques i fang, amb la base tallada parcialment a la roca.

La zona empordanesa va ser testimoni de l'arribada dels pobles colonials fenicis, grecs i també etruscos, atrets aquests per la possiblitat d'establir un comerç d'intercanvi amb els indígenes, basat en els productes agrícoles i en els minerals de la veïna zona pirenaica. Cap al 600 aC, els grecs foceus van crear la colònia d'Emporion.

És un període en el que s'intensifica a Catalunya el coneixement i l'ús del ferro, tot i que encara era un producte exòtic, que no es normalitzarà fins al període següent.

Període preibèric (650-550 aC)