Recerca i conservació

El MAC Ullastret programa anualment la campanya d'excavacions a l'oppidum del Puig de Sant Andreu d'Ullastret


Les cisternes 2 i 3 de l'oppidum del Puig de Sant Andreu (Ullastret)

Estudi arquitectònic i arqueològic de les cisternes

Entra

Campanya d'excavacions 2012

Els cranis enclavats

Entra

1st. MAC International Workshop of Archaeological Geophysics MAC-IWAG

El primer curs sobre geofísica aplicada a l'arqueologia

Entra

Campanya d'excavacions 2011

Les estructures defensives

Entra

Troballa excepcional d'un objecte de plom amb inscripció a les excavacions del fossat defensiu de la ciutat ibèrica d'Ullastret

Un estudi preliminar identifica la inscripció del plom amb l’escriptura ibèrica nord-oriental dual de 16 signes.

Entra