Període ibèric ple (450-200 aC)

És una època de notable creixement demogràfic, degut al progressiu desenvolupament d'unes condicions de vida més favorables per a l'home. Aquest fet es constata per l'aparició de molts poblats en aquest període. Hom suposa que va ser una etapa bèl·lica, doncs es dóna prioritat d'assentament d'aquests poblats en llocs elevats com a mitjà de defensa, constatat alhora per la presència d'armament als aixovars funeraris.

En aquesta etapa s'intensifiquen les relacions comercials amb els pobles colonials. La influència grega és cada cop més important en l'àrea indiketa, intensament hel·lenitzada per la proximitat de la ciutat d'Emporion, i la fundació de la colònia grega de Rhode, al nord del Golf de Roses. Cada vegada són més nombrosos els productes procedents del món itàlic.

Un dels trets més característics dels indiketes serà la substitució de la ceràmica ibèrica pintada per una altra decorada amb pintura blanca o "indiketa", que es va començar a fabricar a partir de la segona meitat del s. V aC fins al s. II aC. Una altra producció característica serà l'anomenada ceràmica "de la costa catalana" o "emporitana", que perdurarà fins a època romana.

Període ibèric ple (450-200 aC)