La vida quotidiana dels ibers

Malgrat les diferències regionals la cultura ibèrica va tenir unes característiques comunes a tot el territori.

  • L'economia es basa en l'agricultura i la ramaderia, i en un important coneixement i explotació dels recursos naturals.
  • S'intensifiquen el comerç i l'intercanvi. Apareixen les primeres monedes cap a finals del període ibèric.
  • Es practica la incineració com a ritual funerari.
  • Apareix, i es generalitza, el primer sistema d'escriptura autòcton.
  • Tecnològicament, es desenvolupa la metal·lúrgia del ferro; s'adopta el torn ràpid per a la fabricació de la ceràmica i adquireixen importància altres activitats artesanals com el treball de la pedra.
  • Es desenvolupa el fenomen urbà. S'escullen emplaçaments d'acord a la defensa i els poblats es fortifiquen.
  • La societat s'estructura amb classes socials i la divisió en el treball. 


El comerç i la moneda

Els intercanvis comercials realitzats amb el món colonial, s'evidencien per l'arribada als poblats ibèrics de productes de l'àrea grega, púnica, de la península Itàlica, i fins i tot del món celta.

Entra

La vida espiritual

La manca de referències a divinitats ibèriques i els pocs noms conservats indiquen una ràpida assimilació dels déus locals ibèrs als d'origen mediterrani.

Entra

Llengua i escriptura

La llengua ibèrica és un dels aspectes menys coneguts de la cultura ibèrica, malgrat tot a Ullastret es conserven diversos exemples d'escriptura ibèrica. De fet l'origen de l'escriptura ibèrica és molt controvertit.

Entra

Agricultura i ramaderia

L'agricultura va ser l'economia bàsica dels ibers.

Entra

Artesania

L'estructura socioeconòmica ibèrica va permetre l'aparició d'una classe social d'artesans, dedicada a la producció de manufactures destinades al mercat o a la comunitat.

Entra

Urbanisme i arquitectura

Els poblats ibèrics característics són els oppida, és a dir, assentaments instal·lats en llocs de fàcil defensa i fortificats.

Entra