Campanya d'excavacions 2011

Les estructures defensives

La intervenció s'ha centrat en diversos elements pertanyents a l’estructura defensiva de l’oppidum. D’una banda s'han realitzat una sèrie de sondejos estratigràfics a l’interior i exterior de la torre I, emplaçada en el traçat occidental de la fortificació, per tal de determinar la seva cronologia i definir la seva estructura constructiva. Com a resultat més destacat, s’ha pogut documentar l’estructura fundacional de la torre i alhora constatar que, amb la seva construcció, es va arrasar i desmantellar completament una torre de planta circular precedent. Alguns blocs d’aquesta torre circular van ser reutilitzats en la construcció de la torre quadrada, formant part del rebliment intern del massís inferior de la torre.

D’altra banda, també es va intervenir a la torre III, emplaçada a l’extrem septentrional de l’oppidum. S’han tornat a excavar alguns elements on ja s’havia intervingut durant els anys 1969 i 1970. Paral·lelament, s’ha realitzat un nou aixecament topogràfic i planimètric de l’estructura i del seu emplaçament. L’element més destacat d’aquesta actuació ha estat l’excavació d’un forn domèstic situat a l’interior d’una de les estances de la torre, que havia quedat pendent d’excavar. L’estudi del material ceràmic procedent d’aquesta intervenció es troba actualment en fase d’estudi i permetrà completar i concretar la cronologia de construcció de la torre, relacionada tradicionalment amb l’ampliació de l’oppidum vers el vessant est del turó.


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Ullastret
Afores s/n
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret

HORARIS

1 d'octubre al 31 de maig:

dt. - dg.:de 10 a 18h

Dilluns tancat

1 de juny al 30 de setembre:

dt. - dg.:de 10 a 20h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 17 90 58 / 664 165 399
E-MAIL: macullastret.cultura@gencat.cat
Twitter
Facebook