Campanya d'excavacions 2012

Durant els mesos d'agost i setembre del 2012 es va intervenir en uns terrenys situats a l’extrem nord-est del Puig de Sant Andreu (Ullastret), amb un equip format per 2 arqueòlegs i 9 estudiants de la Universitat de Girona que realitzen pràctiques d’arqueologia en aquest jaciment, en virtut d’un conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Els treballs tenen com a objectiu contrastar arqueològicament els resultats de la prospecció geofísica multisistema (prospecció magnètica i georadar) realitzada en aquesta zona l’any 2006, en el marc d’un projecte de col·laboració entre el MAC Ullastret i l’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Aquesta prospecció, realitzada a nivell tècnic per l’empresa alemanya Eastern Atlas, cercava la delimitació del poblat per la banda est, que constitueix l’únic vessant del turó on encara no s’ha documentat el traçat de la muralla que tancava el poblat.

L’excavació es va plantejar a partir de la realització de diversos sondejos estratigràfics de grans dimensions, oberts inicialment amb mitjans mecànics, per tal de tenir una visió de conjunt de les estructures. En el primer sondeig es van posar al descobert les restes d’una gran estructura construïda que, molt probablement, correspon a una de les portes principals de la fortificació. Aquesta, per la seva situació propera al camí d’Empúries i a l’antic estany d’Ullastret, es trobaria en relació amb un hipotètic embarcador al qual es podria accedir des del mar a través d’una connexió hídrica entre el mateix estany i la línia de costa.

En un segon sondeig es van identificar els nivells de sedimentació del fons de l’antic estany d’època ibèrica a una profunditat de gairebé 4 m. La localització d’aquests nivells ens permetrà obtenir dades importants per reconstruir el paisatge de la riba sud-oest de l’estany en aquest període.

En el tercer i darrer sondeig es van produir les troballes més singulars d’aquesta campanya per la seva excepcionalitat: en un tram d’un dels carrers principals del jaciment van aparèixer dos cranis humans enclavats així com d’altres restes cranials humanes pertanyents almenys a 5 individus adults. En aquest sentit, cal esmentar que la troballa de restes cranials humanes en els poblats pertanyents als territoris ibers costaners del nord-est peninsular (IndigetsLaietans) no és un fet insòlit i testimonia la pràctica d’origen celta dels caps tallats que apareix descrita per diverses fonts literàries antigues. No obstant, l’excepcionalitat d’aquesta troballa radica en el fet que, fins a l’actualitat, només s’havien localitzat tres cranis enclavats. El primer es va localitzar a principis del segle XX al poblat de Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet i els altres dos van aparèixer en el transcurs d’una campanya d’excavacions al Puig de Sant Andreu d’Ullastret l’any 1969. Aquests cranis enclavats es poden considerar trofeus de guerra que haurien estat exposats en espais públics, en alguns casos acompanyats d’armes inutilitzades. 


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Ullastret
Afores s/n
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret

HORARIS

1 d'octubre al 31 de maig:

dt. - dg.:de 10 a 18h

Dilluns tancat

1 de juny al 30 de setembre:

dt. - dg.:de 10 a 20h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 17 90 58 / 664 165 399
E-MAIL: macullastret.cultura@gencat.cat
Twitter
Facebook