Descoberta d’una gran residència aristocràtica indigeta del segle V-IV aC a la ciutat ibèrica d’Ullastret

El Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la Complexitat i els Processos d'Evolució social (GRACPE-Protohistòria, Món Antic i Colonitzacions) de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya, ha finalitzat la campanya de gener-febrer de 2023 a la zona de l’istme de l’assentament indiget del Puig de Sant Andreu (Ullastret).

Els treballs arqueològics es van iniciar el 2017 amb la realització d’una prospecció geofísica i van continuar el 2018 amb l’estudi de les estructures i dels materials mobles exhumats durant les intervencions del Dr. Miquel Oliva durant els anys seixanta i la primera meitat dels setanta del segle XX. Es tracta d’una zona d’uns 725 m2 objecte d’una expansió urbana del nucli original del segle VI aC que data de finals del segle V o inicis del segle IV aC i que, en gran part, sembla ocupada per una gran residència aristocràtica. Enguany, després de la retirada dels nivells superficials amb mitjans mecànics en una superfície de 320 m2, s’han excavat 6 habitacions fins als nivells d’abandonament corresponents a la segona meitat del segle III aC.

L’accés a aquest edifici es feia a través d’una porta secundària, oberta directament a la muralla, al costat de la qual es varen trobar l’any 1969 diversos cranis i armes a l’interior d’una sitja. La descoberta d’aquestes restes es vincula a la pràctica ritual que consisteix en l’exhibició del cap i les armes de l’enemic vençut com a trofeu de guerra. És probable que aquesta troballa dels anys seixanta del segle passat estigui relacionada amb aquest edifici aristocràtic, malgrat que al seu interior encara no s’han trobat restes arqueològiques d’aquest tipus.    

En el futur la continuació del projecte pretén continuar l’excavació en extensió de tota la zona de l’istme per entendre l’origen, evolució i final de la trama urbana i del sistema defensiu d’aquesta zona de la ciutat i adequar-la per a la seva visita al públic. En aquest sentit, l’estiu passat ja es van realitzar treballs de consolidació i restauració de les estructures arqueològiques excavades dècades enrere.

Els treballs es desenvolupen en el marc dels projectes Caracterización social y funcional de los asentamientos urbanos de la Iberia septentrional (PID2019-106224GB-I00), finançat pel MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, i del projecte quadriennal del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Origen i desenvolupament de les ciutats indigetes i laietanes: Ullastret i Ilturo CLT/2022/ARQ001SOLC/177.


Twitter
Facebook