Lloguer d'espais

La seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya disposa de diferents espais aptes per a la celebració de diversos actes: recepcions, congressos, seminaris, presentacions, etc.

ORDRE CLT/80/2023, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les quanties de la taxa per la utilització d'espais en els equipaments culturals i monuments adscrits a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Taxes_2023.pdf 994,27 kB

 

Per sol·licitar la reserva de qualsevol dels espais del MAC-Ullastret cal adreçar una petició per escrit al correu electrònic macullastret.cultura@gencat.cat .

Per a més informació: 972 17 90 58


Espais interiors

Entra

Espais exteriors

Entra