Biblioteca

La biblioteca de la seu d’Ullastret té els seus orígens en el Museu Monogràfic d’Ullastret, gestionat pel Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona. Aquests organismes, a finals dels anys setanta del segle passat, van iniciar la publicació de la revista Cypsela i de la sèrie monogràfica, les quals varen generar nombrosos intercanvis i, en alguns casos, duplicats, els quals es van començar a portar a Ullastret que inicià així una petita biblioteca d’ús intern. Aquesta biblioteca va continuar creixent i, a partir dels anys noranta, una vegada traspassada la gestió al MAC, es va iniciar també la compra de publicacions que tinguessin un interès particular per a la recerca del conjunt arqueològic. El fons bibliogràfic del MAC – Ullastret és el més petit del conjunt del MAC, tot i així, cal remarcar la seva alta especialització en temàtiques vinculades a l’estudi de l’arqueologia d’època ibèrica i, per extensió, de l’edat del ferro d’àmbit europeu.

Actualment la biblioteca està oberta als investigadors, de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h amb cita prèvia, i forma part de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG). El seu catàleg també és accessible a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).