Avís legal

Especificacions legals que afecten el lloc web i els usuaris que hi naveguen

Aquest web és gestionat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), amb domicili a Barcelona, Palau Moja, Portaferrissa 1, 08002 Barcelona, proveïda de NIF Q-0801970-E i amb correu electrònic agenciapatrimoni@gencat.cat, entitat que gestiona així mateix el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC).

El web ha estat creat per al seu ús gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’ACPC, d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’ACPC. L’ACPC és titular actual de tots els drets originàriament titularitat del MAC.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l'usuari i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Així mateix, el web ofereix la possibilitat de contactar amb l’ACPC per a l’adquisició dels drets de reproducció d’imatges tant per a entitats sense afany de lucre com per a entitats amb finalitats comercials.

L’ACPC només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no gestionades directament per ella, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin de l’ACPC. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l'usuari perquè visiti els webs de destinació.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital del qual és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

El Museu d'Arqueologia de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.


Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Ullastret
Afores s/n
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret

HORARIS

1 d'octubre al 31 de maig:

dt. - dg.:de 10 a 18h

Dilluns tancat

1 de juny al 30 de setembre:

dt. - dg.:de 10 a 20h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 17 90 58 / 664 165 399
E-MAIL: macullastret.cultura@gencat.cat
Twitter
Facebook