Ajuts per centres educatius situats en zones socioculturalment desafavorides

L'objectiu d'aquest programa d'ajuts impulsats pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és el d'incrementar l’ús social del patrimoni i la cultura, la diversitat de públics i que tothom pugui gaudir dels recursos i activitats que ofereixen els espais patrimonials. L'ajut permet realitzar activitats educatives de manera gratuita dins els espais patrimonials i museus gestionats per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ( ACdPC) 

A qui s'adreça?

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ofereix ajuts als centres educatius situats en zones socioculturalment desafavorides o als centres de màxima complexitat

Com demanar l'ajut?

  • Escollir l'activitat que voleu realitzar amb els vostres alumnes dins el programa educatiu del MAC-Ullastret
  • Trucar o enviar correu al servei de reserves del MAC-Ullastret per tal de formalitzar la reserva, al 972 17 90 58 o al correu macullastret.cultura@gencat.cat
  • Es fixarà activitat, data, hora de la visita, dades del centre, característiques del grup (nivell educatiu), nombre total d’alumnes, nombre total d’acompanyants, nom del professor responsable i dades de contacte.
  • En el moment de la reserva heu de sol·licitar la subvenció de l’activitat al servei de reserves del MAC-Ullastret, que gestionarà l'ajut amb l'ACdPC i us confirmarà la seva acceptació. 

Tingueu en compte que:

L'ajut quedarà condicionat per  l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient.

Per qualsevol dubte o pregunta us podeu posar en contacte amb el servei de reserves del MAC-Ullastret a través del tel. 972 17 90 58 o del correu macullastret.cultura@gencat.cat