Projecte CAUCIS

Caracterización de los Asentamientos Urbanos en las áreas Costeras de la Iberia Septentrional

El projecte CAUCIS té com a objectiu general aprofundir en la caracterització dels assentaments urbans de la Iberia septentrional (siglos VI-III a.C.), incloent el seu entorn immediat, per comprendre millor el seu procés de formació i la transformació d'alguns d’aquests en nuclis de primer ordre i capitals d'entitats polítiques i territorials d'una certa extensió i de talla estatal.

El projecte contemplava un treball previ de documentació a fons, partint de l'estudi de les restes estructurals i materials mobles ja conegudes, i es plantejava també l’adquisició de noves dades, emprant mètodes no destructius (prospecció pedestre i geofísica; teledetecció; etc.), així com el desenvolupament d’excavacions arqueològiques, reduïdes al mínim necessari, per verificar els resultats obtinguts amb aquests mètodes.

Aquest projecte està liderat pels professors de la Universitat de Barcelona Joan Sanmartí i Jaume Noguera, membres del Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (GRACPE). La col·laboració del MAC en el mateix queda plasmada mitjançant la revisió de les dades existents de l’àrea del Puig de Sant Andreu denominada Istme, excavada durant els anys seixanta i setanta del segle passat. Aquesta revisió ha implicat la relectura dels quaderns d’excavació i la revisió dels materials arqueològics, així com la realització d’una prospecció geofísica i diverses intervencions arqueològiques puntuals d’alguns testimonis per tal de creuar les dades i aprofundir en la interpretació urbanística d’aquesta zona emplaçada a l’extrem nord de l’assentament.  

Caracterización social y funcional de los asentamientos urbanos de la Iberia septentrional (CASFAUIS)

Aquest projecte constitueix una continuació de l’anterior, amb els objectius generals de verificar empíricament, a partir del major nombre de dades que sigui possible recuperar, les hipòtesis de partida centrades en demostrar el caràcter urbà dels assentaments de primer i segon ordre en el territori considerat en el projecte.


Twitter
Facebook