Projecte HyperThésau

Hyperthesaurus et lacs de données : fouiller la ville et ses archives archéologiques (HyperThésau)

El projecte HyperThésau, liderat i coordinat pel laboratori Archéorient (unitat de recerca del Centre National de la Recherche Scientifique ubicada a Lyon), es planteja inicialment en una primera fase la creació d’un tesaurus aplicat a l’arqueologia que permeti la recuperació de dades arqueològiques procedents de jaciments urbans de l’antiguitat independentment del seu grau de digitalització.

En un segon moment, el projecte servirà per dissenyar, crear un prototip i provar en condicions reals un mini sistema d’informació que permeti constituir un dipòsit d’arqueologia basat en les dades obtingudes en el treball de camp. En aquest sentit, l’objectiu final serà el d’articular un disseny de bases de dades, d’eines de programari i d’una arquitectura del sistema que exploti el concepte de “llacs de dades” per a l’enregistrament i l’arxiu, l’excavació i la interrogació, l’enriquiment i gestió evolutiva del corpus de dades que s’allotjaran als servidors TGIR Huma-Num, una gran infraestructura consorciada creada a França però amb vocació europea per a la gestió digital de la recerca en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.  

La contribució del MAC al projecte és la d’acollir a la seu d’Ullastret, durant uns dies, els becaris post-doctorals del projecte i els responsables operacionals del mateix per tal que puguin conèixer, amb detall, la gestió de les dades de les excavacions al conjunt arqueològic d’Ullastret. Més endavant, es farà un test introduint dades d’aquest conjunt arqueològic al programari que es generi en el marc del projecte i també es participarà en els workshops vinculats al projecte i a la jornada científica final de conclusions i cloenda.


Twitter
Facebook