Projecte d’estudi de la necròpolis del Puig de Serra (Serra de Daró)

Una extracció de terres realitzada al Puig de Serra (Serra de Daró) l’any 1982 per a treballs d’arranjament de la canalització del riu Daró, al seu pas pel municipi de Serra de Daró, va posar al descobert restes d’enterraments d’una necròpolis d’època ibèrica que immediatament es va relacionar amb el conjunt arqueològic d’Ullastret.

Els treballs d’excavació del jaciment, promoguts pel Museu Monogràfic d’Ullastret (actual seu d’Ullastret el Museu d’Arqueologia de Catalunya), van començar poc després de la descoberta, el mes d’abril del 1982, efectuant-se diverses campanyes anuals fins el 1986. Malgrat trobar-se molt arrasada, es tracta de l’única necròpolis del període ibèric ple identificada a la demarcació de Girona i el seu estudi esdevé fonamental per a una millor interpretació de l’excepcional conjunt d’època ibèrica d’Ullastret. A banda de la necròpolis, també es van documentar evidències de l’existència d’un hàbitat de la primera edat del Ferro, semblant als que hi hauria hagut al Puig de Sant Andreu i a l’Illa d’en Reixac.

Aquests treballs només es varen publicar de manera puntual i en forma d’articles, no obstant quedava pendent l’estudi integral d’aquesta necròpolis per tal de posar a l’abast de la comunitat científica totes les dades obtingudes i, en paral·lel, posar en valor i a l’abast de tota la ciutadania aquest excepcional jaciment. Per aquest motiu, a banda de recopilar i reestudiar les dades i els materials procedents de les excavacions realitzades al jaciment durant els anys vuitanta, en el marc d’aquest projecte s’ha realitzat una nova topografia i planimetria del jaciment, s’ha efectuat una prospecció geofísica a l’entorn de la necròpolis i s’han obert una sèrie de sondeigs puntuals per contrastar els resultats de les prospeccions geofísiques.

Totes les dades de revisió de les excavacions i els estudis realitzats anteriorment, així com les aportades per les intervencions recents, seran recollides en una publicació monogràfica que suposarà la finalització del projecte.

Aquest projecte, liderat pel MAC, compta amb la col·laboració de nombrosos i reconeguts professionals així com el suport de l’Ajuntament de Serra de Daró, on s’ubica el jaciment, i de l'Àrea de Geodinàmica Externa i Geomorfologia de la Universitat de Girona.


Twitter
Facebook