Reconstrucció virtual del conjunt

A través del programa Patrimoni en Acció, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Cultura, es va poder desenvolupar un ambiciós projecte de reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica d’Ullastret que ha estat reconegut a nivell nacional i internacional.

Aquest projecte va ser un dels convidats a participar en l’edició de 2016 de la mostra internacional Archeovirtual, organitzada per l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (Consiglio Nazionale di Recerca) a Paestum (Itàlia), considerat el més important dels certàmens internacionals dedicats a l’arqueologia virtual.

Pel que fa al desenvolupament virtual i al modelat 3D del conjunt arqueològic d’Ullastret, l’estudi Burzon*Comenge va guanyar el Golden A' Design Award, en la categoria de disseny vinculat amb la cultura i el patrimoni cultural, a l’edició 2016-2017 d’aquests premis de caràcter internacional que es lliuren a la ciutat de Como (Itàlia).

L’any 2017 el projecte va ser un dels finalistes més destacats dels premis Heritage in Motion Awards, concedits per l’European Museum Academy, Europa Nostra i Europeana en una cerimònia celebrada a Skopje (Macedònia del Nord). El jurat va valorar sobretot l’ambició, la innovació i el rigor científic aplicats en el desenvolupament del projecte.    

Finalment, mencionar que Philipp von Zabern, una reconeguda i prestigiosa editorial de llibres d’història i arqueologia a Alemanya, va incloure un article sobre la reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica d’Ullastret en una publicació editada l’any 2019. Aquesta recull alguns dels millors projectes de reconstrucció digital de conjunts arqueològics d’arreu d’Europa i del Pròxim Orient desenvolupats durant aquests darrers anys.

EL PROJECTE #ullastret3d

La nova recerca arqueològica

En els últims anys, al conjunt arqueològic d'Ullastret s'hi han fet múltiples intervencions arqueològiques de recerca. Una de les més destacades es va portar a terme durant el 2012, any en el qual es van fer tota una sèrie de prospeccions geofísiques a l’Illa d’en Reixac que van permetre avançar decisivament en el coneixement urbanístic d’aquesta part de la ciutat.

Amb posterioritat, es van continuar fent  altres intervencions arqueològiques de prospecció geofísica i excavació al Puig de Sant Andreu, una de les quals va tenir lloc al sector de la muralla. Aquesta va permetre identificar l’existència i definir la morfologia d’un monumental fossat defensiu que protegia el vessant occidental de la ciutat.

Totes les dades obtingudes, juntament amb les que s'havien anat adquirint prèviament, conformaven una visió de la ciutat ibèrica molt diferent de la que tradicionalment s'havia tingut. Per a difondre aquesta nova imatge de la ciutat de manera intel·ligible, i després d'analitzar les diferents possibilitats, es va optar per desenvolupar una restitució en 3D de tot el conjunt.

La recollida d'informació

Per fer la reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica es va triar una època concreta, l’any 250 aC. És el moment del qual es tenen més dades i que, per tant, permetia realitzar una reconstrucció més fidel a la realitat. L'equip del projecte, format per arqueòlegs i especialistes en modelat 3D, va recollir tota la informació arqueològica disponible sobre els diferents aspectes de la ciutat i les va reinterpretar per tal de dur a terme la reconstrucció.

El primer que es va treballar va ser el paisatge que envoltava la ciutat ibèrica, començant pel perímetre de l’estany, seguint per la vegetació present en aquell moment, els camins i els camps de conreu.

Pel que fa a l'arquitectura i l'urbanisme, es van fer servir les plantes que s'havien pogut dibuixar a partir de les restes existents, però també de les obtingudes per les exploracions geofísiques abans esmentades. La informació arqueològica també ha permès fer hipòtesis sobre l'alçada de les cases, els seus sistemes constructius, les cobertes, els usos, els objectes que conservaven i tot el que fa referència a la seva utilització.

La reconstrucció 3D

L'equip de modelat 3D va treballar estretament amb l'equip d'arqueòlegs de la seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya per traduir tota la informació recollida a una reconstrucció volumètrica detallada. Carrer per carrer s'hi van anar aixecant les cases i encaixant-les en el relleu. Totes parteixen d'esquemes constructius similars però cadascuna ha estat adaptada al seu lloc i a la informació de la qual es disposava.

El projecte d'Ullastret 3D està marcat pel rigor científic en la part arqueològica i pel màxim realisme en la presentació visual. S'han utilitzat fotografies de materials reals (terres, murs, pedres, muralles, etc.) i s'ha creat una il·luminació d'ambient a l'exterior molt acurada que ha permès recrear una textura totalment versemblant. A més, la boira, les ombres o el núvols donen més realisme a la imatge.

Tant els carrers com els interiors de les construccions s'han enriquit amb objectes provinents del fons arqueològic exposat al museu monogràfic del jaciment, com ara àmfores, escuts o espases. D'altres objectes, com els carros o les barques, s'han modelat a partir d’exemples i paral·lels ben coneguts.

La realitat virtual

Una de les particularitats d'aquest projecte és que el procés no s'ha dut a terme amb les eines informàtiques habituals utilitzades en arquitectura o arqueologia, sinó amb una eina de construcció i disseny de videojocs. Concretament, s'ha triat Unreal Engine per la seva potència de creació d'entorns paisatgístics i la qualitat dels seus resultats fotorealistes. El fet de treballar amb una eina com aquesta permet que la creació d'experiències immersives, per exemple amb les ulleres de realitat virtual Oculus Rift, les Samsung Gear o les HTC Vive, sigui molt fàcil.

La sala immersiva al MAC-Ullastret

A la seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia de Catalunya pots viure l’experiència de recórrer els carrers d’una ciutat ibèrica de fa més de 2200 anys gràcies a una sala de projecció immersiva on es pot visualitzar un audiovisual concebut a partir de la reconstrucció 3D de la ciutat ibèrica.

La sala immersiva s’ha dissenyat com a un espai per veure l’audiovisual en grup, inspirat en l’innovador concepte magic box, un format que ens permet mostrar un projecte de noves tecnologies a tots els públics i de forma col·lectiva. La sala disposa d’uns 10m² de superfície, per tal de reproduir el més acuradament possible les mides d’una estança d’un habitatge iber comú. 

L’audiovisual, d’un sis minuts de durada, fa un viatge oníric a través dels carrers i cases de la ciutat ibèrica. La història està narrada per un membre de l’elit que recorda moments dramàtics de la seva vida a la ciutat, juntament amb alguns dels animals totèmics dels ibers que tenen també un paper important en la narració. Per tal de potenciar l’experiència immersiva també s’ha dedicat una important atenció a la banda sonora i als efectes d’àudio, amb gravacions de so ambient originals de l’entorn natural i del jaciment. L’audiovisual està disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany. 


Galeria imatges

Detall sala immersiva

Visualització ulleres VR

Visualització ulleres VR

Reconstrucció virtual Illa d'en Reixac

Reconstrucció virtual Puig de Sant Andreu

Reconstrucció virtual casa aristocràtica


Galeria vídeos

La ciutat ibèrica d'Ullastret

Gràcies al programa Patrimoni en Acció, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Cultura, s’ha pogut fer una reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica d’Ullastret.


Reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica d'Ullastret

Gaudeix d'aquesta impressionant reconstrucció virtual del conjunt arqueològic d'Ullastret.


Making of projecte Ullastret ciutat ibèrica 250 aC

A través d'aquest vídeo descobreix tot el procés de treball del projecte de reconstrucció virtual.


Making of sala immersiva

Us descobrim com es va concebre i construir la sala immersiva ubicada a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya.


Tornar a conjunt arqueològic Ullastret
Veure en el mapa

ADREÇA

MAC Ullastret
Afores s/n
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret

HORARIS

1 d'octubre al 31 de maig:

dt. - dg.:de 10 a 18h

Dilluns tancat

1 de juny al 30 de setembre:

dt. - dg.:de 10 a 20h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 17 90 58 / 664 165 399
E-MAIL: macullastret.cultura@gencat.cat
Twitter
Facebook