PROJECTE DE RECERCA

Descoberta l’entrada monumental de la part baixa de la ciutat ibèrica d’Ullastret

Foto excavació Illa d'en Reixac 2023

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), entre els dies 6 i 30 de juny de 2023, ha desenvolupat una campanya d'excavacions arqueològiques a la ciutat ibèrica d’Ullastret, que ha desembocat en una de les troballes més importants que s’ha fet al conjunt durant els darrers anys.

 

Les recents excavacions han descobert, a un nivell superficial, una bona part de l’entrada monumental, formada per dos braços paral·lels que disposen d'una amplada de 2,25 m, construïts amb grans blocs de pedra molt ben treballats, disposats en perpendicular al tram de muralla que tanca el recinte per la banda occidental de l'assentament. Aquests grans murs defineixen un espai o corredor central de 4 m d'amplada que constitueix l'inici d'un dels carrers principals de la ciutat.

 

L'entrada de la porta s'ha trobat completament tapiada, amb un mur fet amb grans carreus de pedra, fenomen que ja es va documentar durant les excavacions de la porta 1 del Puig de Sant Andreu o part alta de la ciutat ibèrica d'Ullastret durant els anys cinquanta del segle passat. Aquest tapiat pot respondre a una voluntat de clausura de la ciutat, una vegada aquesta havia estat abandonada a finals del segle III o inicis del segle II aC a conseqüència dels esdeveniments que es van succeir després de la segona guerra Púnica al nord-est de la península Ibèrica.

 

Els treballs s’han portat a terme al quadrant nord-oest de l'Illa d'en Reixac o part baixa de la ciutat ibèrica d'Ullastret en el marc del projecte de recerca quadriennal SPAHI (Sistemes Poliorcètics d'Accés als Hàbitats Ibèrics). Aquest projecte, en el qual també participen i col·laboren investigadors de diferents institucions de recerca d'àmbit nacional i internacional, estudia les portes i els sistemes d'accés als hàbitats ibèrics existents en els territoris dels pobles ibers dels indigets i els ilergets.

 

La campanya d'enguany ha reprès i ampliat un sondeig arqueològic que es va obrir l'any 2013 i que es va realitzar per contrastar els resultats de les prospeccions geofísiques que s'havien dut a terme l'any 2012. Amb tot, s'ha pogut confirmar la hipòtesi que la recerca havia publicat el 2016 amb un gran ressò en l'àmbit científic: que existia una porta principal d'accés la ciutat, una entrada monumental situada enmig de l'antic estany d'Ullastret, que fou dessecat a mitjan segle XIX. La troballa confirma que en el conjunt arqueològic ibèric d’Ullastret encara queden restes de gran valor patrimonial pendents de ser excavades.


Twitter
Facebook

Fotografies excavació 2023

Imatge general de l'excavació

Detall excavació porta

Treballs d'excavació

Detall treballs d'excavació