Recursos virtuals per a les escoles

En aquesta pàgina podeu trobar uns recursos virtuals que us poden ajudar en la vostra tasca com a docents. 

Es tracta d'un vídeos breus, didàctics i entenedors de contextualització històrica per descobrir alguns trets propis de la cultura ibèrica.


Com feien pa els ibers?

Entra

El teixit en època ibèrica

Entra

SOM CULTURA

La cistelleria ibèrica

Entra

SOM CULTURA

El vas dels cavalls

Entra

Videojoc Arcana i el talismà perdut

Entra

Videojoc Balkeuni, Amusic i la Pàtera del Llop

Entra