Finalització de la fase I d’excavació del fossat defensiu del Puig de San Andreu (Ullastret)

El el passat 21 de novembre la consellera de Cultura va presentar el balanç de les intervencions arqueològiques realitzades durant el passat any 2019 a Catalunya, entre les quals destaca la que es va desenvolupar entre setembre i novembre de 2019 al fossat defensiu de la ciutat ibèrica d'Ullastret.

En aquesta intervenció cal destacar la troballa d’una sèrie d’edificacions, construïdes parcialment a l’interior del fossat, que podrien correspondre a un barri extramurs que s’estén per la banda sud-oest del turó. En una de les estances excavades, a sota del paviment, es va identificar l’enterrament d’un perinatal, és a dir, un individu mort en un període immediatament anterior o posterior al seu naixement. A diferència dels nens i els adults, que eren cremats a la seva mort, aquests rebien un tractament funerari diferenciat doncs es considerava que no havien viscut suficient per a ser considerats membres de la societat.  

D’altra banda, a la mateixa zona i davant una de les portes principals de la ciutat, es van identificar diversos elements constructius que formarien part d’un pont que permetria travessar el fossat en aquest punt i accedir a l’interior del recinte murat. Aquesta estructura dataria del moment inicial de la ciutat i, molt probablement, és la més antiga que s’ha documentat mai a Catalunya.    

En alguna de les anteriors campanyes d’excavació al fossat s’havien trobat, en els nivells de reompliment del mateix, alguns objectes singulars i excepcionals com un petit plom amb una enigmàtica inscripció ibèrica i un fragment d’una pinta elaborada amb ivori d’elefant. Aquest any s’ha recuperat una espasa de ferro, de tipus La Tène, gairebé sencera que està doblegada de manera intencionada per tal de ser amortitzada ritualment. Aquest objecte ha estat dipositat al laboratori de restauració de la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya per procedir a la seva neteja i consolidació.  


Twitter
Facebook