Pinta d'ivori
*Fotografia: envers i revers de la peça

Segons la investigadora Marta Blasco Martín es tracta d’una pinta de forma rectangular i amb una única filera de pues, que es conserva incompleta. Després de la restauració es van poder recuperar 24 pues, quatre d'elles completes i amb una longitud de 1,5 cm. Aquestes presenten secció triangular a l'inici i circular a l'extrem distal. D’altra banda, només es conserva una de les dues cames que protegeixen les pues, i està decorada amb quatre línies incises que formen un motiu en ziga-zaga.

Ambdues cares de la pinta estan decorades. S’hi distingeixen tres motius espirals i dues estries paral·leles en sentit horitzontal, on s’inclou un subcos de rectangles dividits per la seva diagonal i separats entre ells per una línia vertical. Tres estries més tanquen aquesta composició central.

Es tracta d’una peça excepcional, atès que només hi ha 19 exemplars documentats en l'àmbit ibèric amb una cronologia que emmarca també la pinta del Puig de Sant Andreu (s. III – s. II aC.). Aquesta, juntament amb la recuperada a la necròpolis del Turó de dos Pins (Cabrera de Mar, Barcelona), són els dos únics exemplars trobats en el territori català. 

  • Núm. de registre: MAC ULL - 05016
  • Nom de l’objecte: Pinta ivori
  • Context cultural: Cultura ibèrica
  • Datació: segles III – II aC.
  • Matèria: Ivori
  • Tècnica: Incisió
  • Mesures: Longitud 5.1 cm, amplada 3.7 cm, gruix màxim 0,5 i min. 0.1 cm
  • Jaciment: Puig de Sant Andreu
  • Lloc de procedència:  Ullastret (Baix Empordà)